— CENNÍK  —

Cenník 2022 Športový rybolov - chyť a pusť v objekte jazera Miloslavka

Vstup na jazero majú povolené len osoby s vopred dohodnutou rezerváciou. Rezervácia je možná pri počte minimálne 2 rybárov. Možnosť rezervácie lovného miesta je minimálne dva dni vopred na telefónnom čísle: 0903 24 25 10/správca - p. Bezák. 

Čas a obdobie športového lovenia určuje prevádzkový poriadok.

Rybolov denný                     Čas                              Cena s DPH                   Poznámka

Rybár                           1 dochádzka/12 hodín                    15 €                         do 3 udíc

Rybár                           2 dochádzky/12 hodín                  28 €                         do 3 udíc

Rybár                           7 dochádziek/12 hodín                 84 €                         do 3 udíc

Rybár                         30 dochádziek/12 hodín               300 €                        do 3 udíc

Poznámky k cenníku :

Minimálna dĺžka lovu je 24 hodín, okrem zimného obdobia, kedy sa čas návštevy skracuje do 17:00. 

Čas príchodu/odchodu na jazero: 

1.4. - 30.9. -  o 7:00 alebo o 19:00

od 1.10. - o 7:00 alebo o 17:00