Súkromný rybársky revír s kapitálnymi kaprami 

— O Jazere Miloslavka —

Sladkovodné jazero s rozlohou 7 ha, maximálna hĺbka 14 m, bežná viditeľnosť vo vode 4 m. Jazero vzniklo bagrovaním dunajských štrkových nánosov okolo roku 1970, ktoré sme prečistili v rokoch 1995 až 2000. Od tej doby vzniká v jazere nový biotop. Od novembra 2002 bola voda pridelená rybárskemu zväzu s číslom revíru 1-1000-1-1 až do decembra 2003. Od januára 2004 bol pridelený výkon rybárskeho práva na tomto jazere spoločnosti Majer - Miloslavov, s.r.o., po usporiadaní vzťahov so SRZ, v súlade so zákonom O rybárstve. Spoločnosť Majer -Miloslavov, s.r.o. je rodinnou spoločnosťou, s historickým vlastníctvom trochu ornej pôdy v katastri Miloslavov, vrátane pozemkov objektu jazera. V roku 2005 sme jazero pomenovali na Miloslavka.

Poloha jazera : Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku pri obci Miloslavov, asi 5 km od Bratislavy, východne od mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

História obce Miloslavov na ktorej sa jazero nachádza : Územie, na ktorom obec Miloslavov vznikla, bolo pôvodne kráľovským majetkom a patrilo k bratislavskému hradnému panstvu. Obec je historicky tvorená z dvoch osád. O osade Alžbeta majer existujú záznamy už z 13.storočia, druhá osada, v ktorej sa nachádza aj toto jazero, sa pred rokom 1840 nazývala Nový majer, do roku 1921 Anna majer a 29. jún 1921 je považovaný za deň založenia obce Miloslavov.


Rezervujte si svoje lovné miesto

Pri telefonickej rezervácii máte možnosť rezervovať si konkrétne miesto podľa lovného plánu Miloslavky

 

 


Chyť, ošetri a pusť!